Врани знаят какво е смъртта.

Гарваните крещят, когато разпознаят врага в лицето

Отдавна е известно, че врани помнят лицата на хората, които са ги обидили, и ги разпознават след години. Учените решиха да използват това свойство на паметта на врани, за да установят дали врани се страхуват от своите мъртви.

Първо, един от участниците в експеримента „разтърка увереност“ в стадото на врани. Зоологът Каели Суифт от Вашингтон донесе на гарваните почерпка и се опита да не плаши птиците.

И във втората част на експеримента, мъж с мъртъв гарван в ръцете излезе на място, предпочитано от врани. Той стоеше там половин час и през цялото това време врани, вместо да се наложи да ядат храната, донесена от Суифт, се събраха и гръмнаха силно. Има няколко версии, обясняващи това поведение, но основната е, че птиците се предупреждават взаимно за опасността.

Каели Суифт Кроуп се уплаши. Нищо чудно

Гарваните бяха изплашени от вида на мъртъв роднина; но ако други хора бяха гледали тази сцена освен зоолози, те щяха да бъдат още по-уплашени, защото човек с мъртва черна птица в ръцете носеше маска на лицето си. Маската е създадена, за да попречи на гарваните да помнят истинското лице на този човек (за всеки случай: гарваните, както си спомняме, са отмъстителни). Според учените маската е създадена, за да предаде "неутрален израз" на лицето, но за човек, който е гледал поне един филм на ужасите, ясно изразява смъртна заплаха.

Врани се въздържаха от лакомства на следващия ден, когато маскираният се завърна без мъртва птица. Това означава, че врани разбират какво е смъртта и се страхуват от нея и от всичко, което е свързано с нея. Допълнителни експерименти показаха, че само трупът на врана плаши гарваните; други мъртви птици, дори с подобни размери, те пренебрегваха.

Препоръчано

Военните възстановиха танк NI-1 "На страх"
2019
LEGO Group представя 5 нови комплекта, предназначени за годишнината на LEGO Star Wars
2019
Петел в Австралия убил любовница, като си кълвел вените
2019