Spazer може да стане основа на плазмоновите наносхеми

Thinkstock.com

Учените от ACS Nano теоретично са показали, че под въздействието на оптичното излъчване въглеродният нанотръб (CNT) може да излъчва радиационно енергия до люспи от графен, където се трансформира в енергия на плазмонов режим. Преносът на енергия се дължи на взаимодействието в близост до полето между CNT екситоните и графеновите плазмони. Авторите на работата също са изчислили оптималните геометрични параметри на дистанционера, което позволява да се постигне максимална скорост на генериране на плазмони.

Спайсерът е източник на кохерентни трептения на свободните електрони. Квазипартикулата, която е квант от такива вибрации, се нарича плазмон. А терминът „spaser“ е съкращението за английското „Surface Plasmon Amplification by Stimulated Emission of Radiation“ - „усилване на повърхностните плазмони чрез стимулирана емисия“. По принципа на действие спейсерът е в много отношения подобен на лазер, но излъчва не фотони, а плазмони.

Първият оперативен спайсер, базиран на златна наночастица, затворена в силициева сфера, е построен през 2009 г. Сега група австралийски изследователи предложиха нов дизайн на спейсъра, състоящ се от графенова "люспа" (резонатор) и въглеродна нанотрубка (усилвател). Използването на въглерод позволява спейсера да бъде по-надежден и екологичен; той ще работи при по-високи температури.

Учените доказаха, че графеновите и въглеродните нанотръби могат да взаимодействат и да предават енергия един на друг чрез светлина. Тези процеси могат да протичат много бързо и с минимални загуби на енергия, което прави използването им обещаващо в областта на изчислителните схеми. Графеновите и въглеродните нанотръби вече са тествани като наноразмерни проводници, антени и вълноводи. Може би в бъдеще въглеродните спейзери ще станат основата на плазмоновите наносхеми, които ще се използват в различни видове устройства, включително гъвкава и носеща електроника.

Според redOrbit

Препоръчано

Как бързо да надуете матрак без помпа
2019
Може ли мотоциклетният шлем да спре куршум?
2019
Нов рекорд за пи: 31,4 трилиона десетични знака
2019